Không Chốn Yêu Đương - Chapter 81

Nếu không xem được vui lòng đổi "SERVER" để có trải nghiệm tốt hơn
Hướng dẫn khác phục lỗi nếu ảnh bị lỗi ở tất cả các chap
Nếu web/ảnh load chậm, TẢI NGAY ứng dụng VPN (1.1.1.1) tại đây để cải thiện tốc độ.
Hoặc truy cập SERVER VIP để trải nghiệm đọc truyện tốc độ cao, không 18+.
Không Chốn Yêu Đương chapter 81
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 1
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 2
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 3
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 4
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 5
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 6
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 7
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 8
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 9
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 10
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 11
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 12
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 13
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 14
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 15
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 16
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 17
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 18
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 19
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 20
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 21
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 22
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 23
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 24
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 25
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 26
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 27
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 28
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 29
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 30
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 31
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 32
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 33
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 34
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 35
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 36
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 37
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 38
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 39
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 40
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 41
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 42
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 43
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 44
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 45
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 46
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 47
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 48
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 49
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 50
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 51
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 52
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 53
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 54
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 55
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 56
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 57
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 58
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 59
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 60
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 61
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 62
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 63
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 64
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 65
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 66
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 67
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 68
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 69
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 70
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 71
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 72
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 73
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 74
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 75
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 76
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 77
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 78
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 79
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 80
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 81
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 82
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 83
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 84
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 85
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 86
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 87
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 88
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 89
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 90
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 91
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 92
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 93
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 94
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 95
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 96
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 97
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 98
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 99
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 100
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 101
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 102
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 103
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 104
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 105
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 106
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 107
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 108
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 109
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 110
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 111
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 112
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 113
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 114
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 115
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 116
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 117
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 118
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 119
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 120
Không Chốn Yêu Đương chapter 81 - Trang 121
Không Chốn Yêu Đương chapter 81

Cùng bàn luận về: Không Chốn Yêu Đương

Author
Quynh Vu Thành viên 1 tuần trước Chapter 81
Cho mình tìm bộ này: bot có quan điểm là chir yêu mới làm tình. top thì chưa bgio nghĩ đén yêu đg. top bot cùng cty giống như bộ này. rồi sau mấy lần làm cùng nhau top thích bot mà ko biết, đến lúc bot đi gặp mặt ng khác top mới nhận ra yêu bot. đoạn đầu chung cty hơi giống bộ này nên mình cứ tg bộ này. ai biết bộ tên gì ko m đọc mấy năm trc giờ muốn đọc lại
Xem thêm
Trả lời Báo vi phạm
 • Author
  Nguyễn Bảo Ngọc Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  Nghe giống bộ You get me going
  Xem thêm
Author
Quỳnh anh Nguyễn ngọc Thành viên 02/03/2024 Chapter 81
Hay mà hết chap
Xem thêm
Trả lời Báo vi phạm
Author
Ng Minh Huyền Thành viên 14/02/2024 Chapter 81
ỏhhhh~ chuyện tình thỏ và hổ dễ thương quá
Xem thêm
Trả lời Báo vi phạm
Author
Thị Ýy Nguyễn Thành viên 11/02/2024 Chapter 42
troi oiii nó ngọt ghee ch kìa
Xem thêm
Trả lời Đã báo vi phạm chờ kiểm duyệt
Author
Ng Minh Huyền Thành viên 07/02/2024 Chapter 29
thích cái cách mà hai người này iu nhau
Xem thêm
Trả lời Báo vi phạm
Author
Ha Thao Linh Thành viên 30/10/2023 Chapter 39
Ẳng ẳng :>>>
Xem thêm
Trả lời Đã báo vi phạm chờ kiểm duyệt
Author
Gia Mẫn Nguyễn Thành viên 20/09/2023 Chapter 27
"Tía má ơi rớt cục bóng của con rôi"=)))
Xem thêm
Trả lời Báo vi phạm
Author
Gia Mẫn Nguyễn Thành viên 20/09/2023 Chapter 5
Đỏ mặt đồ đóaemo
Xem thêm
Trả lời Đã báo vi phạm chờ kiểm duyệt
Author
Min Thành viên 04/09/2023 Chapter 68
Nét cute hết nấc
Xem thêm
Trả lời Báo vi phạm
Author
Ơ Ilay, vợ anh đâu? Thành viên 28/08/2023
chx j hớt r hả=((
Xem thêm
Trả lời Báo vi phạm
Author
Anh Phương Thành viên 05/08/2023 Chapter 81
cho mình xin tên bộ truyện này với ạ: top với bot ở chung nhà, có hôm top phải đi công tác khi đã về tới nhà top k nói cho bot mà lại gọi điện bé bot tự thủ ngay trước cửa ra vào sau đó top bất ngờ bước vào (có thể một số tình tiết mình k nhớ rõ mong mn cho mình biết tên truyện)
Xem thêm
Trả lời Đã báo vi phạm chờ kiểm duyệt
 • Author
  ljnh Thành viên 05/08/2023 Đã báo vi phạm chờ kiểm duyệt
  nhân viên mới đồng chí oii
  Xem thêm
 • Author
  ljnh Thành viên 05/08/2023 Báo vi phạm
  nhân viên mới đồng chí oii
  Xem thêm
 • Author
  T.Ly mê BoyLove Thành viên 17/09/2023 Đã báo vi phạm chờ kiểm duyệt
  Hình như là bộ Jinx á bà
  Xem thêm
 • Author
  Thùy Nguyễn Thành viên 11/01/2024 Báo vi phạm
  Truyện tên. KHOẢNG CÁCH VƯỢT QUA GIỚI HẠN hay MỐI QUAN HỆ VƯỢT QUA GIỚI HẠN, Bạn nhắn thêm Bl vào là ra. Top và Bot ở trong nhà trọ của trường, Bot thấy ghét tích cách của Bot nên mới tự thụ * trên giường của Top, nết của ông Top hơi chê giờ "truy thê" mệt sĩu... truyện nét vẽ đẹp, nội dung cũng hay.
  Xem thêm
 • Author
  Thùy Nguyễn Thành viên 11/01/2024 Đã báo vi phạm chờ kiểm duyệt
  Bộ Jinx là Bot thiếu nợ nên kí hợp đồng vs Top (thỏa mãn nhu cầu sinh lý cho Top), Top là vận động viên boxing thế giới thì phải đẹp mà tính như s*, bộ này đọc tức sĩu luôn á, nét vẽ đẹp bé Bot vừa đẹp vừa dễ thương, Top đối xử với Bot như vật dụng vậy á, thấy mấy cảnh h mà đau giùm, thương bé Bot.
  Xem thêm
Author
Ơ Ilay, vợ anh đâu? Thành viên 04/08/2023 Chapter 35
nó kỉu bị trẩk cảk ak mấy ní
emo
Xem thêm
Trả lời Báo vi phạm
Author
Đàm Hoàng Anh Thành viên 29/07/2023 Chapter 6
Bạn nào cày lại bộ này confirm hộ mình với-)) Kiểu mới vào đọc ấy, từ chapter 1 nhảy sang ngoại truyện. Xong lúc quay lại mạch chính thấy nó cứ cấn cấn. Kiểu hơi thiếu thiếu gì á. emo
Xem thêm
Trả lời Báo vi phạm
Author
Haru Ayato211 Thành viên 25/07/2023 Chapter 2
Eo ngoại truyện đáng yêu quãi đạn
Xem thêm
Trả lời Đã báo vi phạm chờ kiểm duyệt
Author
Gâu Gâu Thành viên 02/04/2023 Chapter 24
này thì thách thức :>>>>
Xem thêm
Trả lời Đã báo vi phạm chờ kiểm duyệt