Truyện thể loại Adult

Thể loại Adult đề cập đến vấn đề nhạy cảm, chỉ dành cho tuổi 17+
Sắp xếp theo:
Trả Thù Bằng Dàn Harem
74.1K 10 35

Trả Thù Bằng Dàn Harem

[18+] In The Cage
48.7K 0 15

[18+] In The Cage

Phòng Khám Nam Khoa
34.8K 0 14

Phòng Khám Nam Khoa

Bí Mật Trường Đại Học
19.1K 2 2

Bí Mật Trường Đại Học

Đồng Hồ Ngưng Đọng Thời Gian
975.8K 80 260

Đồng Hồ Ngưng Đọng Thời Gian

Elf Thực Tế Ảo
17.1K 0 7

Elf Thực Tế Ảo

[18+] Trong Nhà Tôi Có Chuột
76K 0 28

[18+] Trong Nhà Tôi Có Chuột

[18+] Ve Vãn, Mê Hoặc Hồ Ly
710K 11 190

[18+] Ve Vãn, Mê Hoặc Hồ Ly

Đừng Bỏ Lỡ Em
2.6K 0 1

Đừng Bỏ Lỡ Em

Công Viên Thác Loạn
62.4K 4 13

Công Viên Thác Loạn

Ta Làm Vua Vì Muốn Sánh Đôi Cùng Em
15.5K 0 3

Ta Làm Vua Vì Muốn Sánh Đôi Cùng Em

[18+] Tiền Bối Ngạo Mạn
4.6K 0 3

[18+] Tiền Bối Ngạo Mạn

Queen Bee - Ong Chúa
1.5M 94 106

Queen Bee - Ong Chúa

Mỹ Nữ Biker
68K 1 16

Mỹ Nữ Biker

Tình Yêu Băng Giá
95.3K 2 27

Tình Yêu Băng Giá

Tình Bạn Thân Thiết
207.6K 14 44

Tình Bạn Thân Thiết

Cuộc Sống Với Gái Gú Thời Đại Học
6.2K 0 6
Sơ Múi Vợ Người Khác
10.1K 0 6

Sơ Múi Vợ Người Khác

Sơ Yếu Lý Lịch
122.4K 7 17

Sơ Yếu Lý Lịch

Tình Một Đêm Với Giảng Viên
712 0 0

Tình Một Đêm Với Giảng Viên

Mắc Kẹt Trong Trò Chơi Khiêu Dâm
95K 8 52

Mắc Kẹt Trong Trò Chơi Khiêu Dâm

Thích Và Đăng Kí Cho Em Đi
7.2K 0 3

Thích Và Đăng Kí Cho Em Đi

Nô Lệ Tộc Elf
22.6K 2 5

Nô Lệ Tộc Elf

Nữ Thần Trường Học
54.8K 0 12

Nữ Thần Trường Học

Bệnh Viện Đêm
112.8K 4 28

Bệnh Viện Đêm

Cuộc Gọi Nhục Dục
28K 1 4

Cuộc Gọi Nhục Dục

Tôi Phải Làm Gì Bây Giờ?
138.2K 3 40

Tôi Phải Làm Gì Bây Giờ?

Làm Em Phục Tùng
16.9K 0 6

Làm Em Phục Tùng

Thực Tập Ở Làng Tiên Cá
764.5K 16 118

Thực Tập Ở Làng Tiên Cá

Where Is Goddess - Nữ Thần Đâu Rồi?
212.5K 11 47

Where Is Goddess - Nữ Thần Đâu Rồi?

Chiếm Lại Cô Giáo
9K 0 1

Chiếm Lại Cô Giáo

Không Phải Làm Cách Đó Đâu Mà
4.9K 0 2

Không Phải Làm Cách Đó Đâu Mà

Phức Hợp Bạn Thời Thơ Ấu
12.6K 8 15

Phức Hợp Bạn Thời Thơ Ấu

Thợ Săn Mẹ Milf
829.8K 45 205

Thợ Săn Mẹ Milf

Cưỡng Không Nổi Dì Ơi
162.2K 6 30

Cưỡng Không Nổi Dì Ơi